06 Oktober 2023

1973 MATRIEK REUNIE : 50 JAAR

Vir meer inligting, kontak: Ulrike Kuschke by 082 809 2967 of Annette Smit Bain 072 424 5676

13 Oktober 2023

2003 MATRIEK REUNIE : 20 JAAR

14 Oktober 2023

RUGBY WORLD CUP : HSD DURBIEBOND LEDE (KLUBHUIS)

21 Oktober 2023

RUGBY WORLD CUP : HSD DURBIEBOND LEDE (KLUBHUIS)

26 Oktober 2023

HSD DURBIEBOND BAADJIESEREMONIE

28 Oktober 2023

RUGBY WORLD CUP : HSD DURBIEBOND LEDE (KLUBHUIS)