Word deel van ons OUD-DURBIE, PRO-DURBIE & DURBIE-NET netwerk
as ‘n oudleerder, ouer/voog, onderwyser/leerkrag of ondersteuner van die skool.

Help ons om ander te help.
Die HSD DURBIEBOND is ‘n organisasie geregistreer as nie-winsbejagte onderneming (Durbiebond NPC) by die registrateur van maatskappye.
Voorts is ons ook geregistreer as ‘n NPO (Non-profit Organisation) en binnekort ook ‘n PBO (Public Benefit Organisation) wat die DURBIEBOND sal magtig om aan weldoeners/borge ‘n S18A (vir belasting en BEE voordele) te kan uitreik.
Alle fondse en donasie in welke formaat ookal, word uiteindelik tot voordeel van die HSD en verwante instansie aangewend.