1982 MATRIEK - 40 JAAR REÜNIE

Die HSD DURBIEBOND het Vrydag, 07 Oktober 2022 die Matriekklas van 1982 se 40 jaar reünie by die Durbiebond klubhuis aangebied.
Wat ‘n voorreg om dit vir ons Oud-Durbies te kan doen en ook om weer ou skoolvriendskappe te hernuwe.
Behalwe al die ’82 gaste was ons ook bevoorreg om spesiale gaste soos oudleerkragte teenwoordig te hê. Dankie aan Dr. Orland Firmani, Me. Liz Swart, Mnr. Manie Theart, Mnr Pienaar Anker en sy eggenote Aldea (ook ‘n Oud-Durbie) dat julle die feesvieringe kom deel het.
Ons dink ook in hierdie tyd aan ons ontslape ’82 makkers, dankie vir jul insette op aarde, julle leef almal in ons harte voort. RIV
‘n Besondere groep mense voorwaar.
Dankie Freddie Brooks vir die begeleide skooltoer, baie herinneringe is ervaar.
Mooi loop almal en bly in kontak.