Die AJV het plaasgevind op Donderdag 23 Maart 2023 om 17:30 by die Durbiebond Klubhuis.

Hiermee die ge-ouditeerde finansiële state vir jaareinde Desember 2022 sowel as die voorsitterverslag vir dieselfde tydperk.